Program de curățenie și igienizare

Directorul adj. Alin Vieru si A.D.P. Sector 1 au intensificat programul de spălare a carosabilului și trotuarelor în sectorul 1. Autospecialele vor acționa și ziua. A.D.P. Sector 1 se află zilnic în teren și execută lucrări specifice de igienizare, vidanjat coșuri de gunoi, montare sisteme de irigații, plantare de material dendrofloricol.

Curățenia include și parcurile din sector, locurile de joacă, pasajele pietonale subterane și supraterane, scuarurile și platbandele de pe domeniul public pe care le administrăm. Toate peturile, țigările și rămășitele deșeurilor, graffiti lăsate în urmă și care nu reprezintă cetățenii din sectorul 1 au fost înlăturate.

Am împărțit acțiunea de curățenie în mai multe loturi:

Lot 1: parcuri, terenuri de joacă, Walter Mărăcineanu, Ion Câmpineanu, Brezoianu, Știrbei Vodă, Berthlot, Parc Regina Maria, Asociații Turda, Cluj, Parc Venus, Calea Plevnei cu Virgiliu, Chișcani;

Lot 2: întreținere: Eliade, Polonă, zona verde Perla, Iancu de Hunedoara, Mexic, Cartier Aviației, întreținere: Primăverii, Teheran, Pipera, Aviației, Floreasca, parcuri și locuri de joacă;

Lot 3: întreținere: Cartier Pajura, Străzi Cartier Chitila, Șos. Chitila, Parc Piața Presei, Asociații Ion Mihalache, Mărăști, Primo Nebiolo, locuri de joacă;

Lot 4: întreținere: Parc Kiseleff, Piața Victoriei, Șos. Kiseleff, Cap tramvai 41, locuri de joacă;

Lot 5 Parc Bazilescu – întreținere, București – Târgoviște – cosit, zona verde Metrorex – cosit, locurile de joacă;

Lot 6 B-dul Poligrafiei – cosit, străzi Cartier Dămăroaia, Pisc

A.D.P. Sector 1 intenționează nu doar să igienizeze localitatea, ci și să promoveze și să dezvolte o atitudine sănătoasă și corectă fată de mediul înconjurător.